RIDHUSFÖRENINGEN

Välkommen till Vollsjö Ridhus &

Färs Härads Ryttarförening

Anläggningen omfattar Ridhus, Utebana och Gräsbana.

På anläggningen får man rida:

• På lektioner i Färs Härads Ryttarförenings regi

• Enskild ridning, enligt schema, när man betalt avgift


Enskild ridning:
Avgift för ridning skall vara betald. Avgift är personlig och gäller för max 3 hästar.

2023

Ej andelsägare

Andelsägare
Ridhuskort helår

4 100 kr

3 400 kr

Ridhuskort 1 januari - 30 april

2 750 kr

 2 300 kr

Ridhuskort 1 maj - 31 augusti

1 400 kr

1 150 kr

Ridhuskort 1 september - 31 december

2 750 kr

2 300 kr
Engångsbiljett  1 timme per hästEngångsbiljett  medlem i Färs Härads RF

100 kr


Engångsbiljett  ej medlem

150 kr


Maila ridhus@farsharadsrf.se och ange namn och adress samt ange vilken avgift du vill betala för.


För Ridhuskort får du faktura på avgiften och när denna betalats får du tillgång till en elektronisk nyckel ”tag”. Från registrerad betalning tills du har tillgång till nyckel kan ta upp till en vecka. Nyckeln gäller under perioden du betalt avgift för. Har du frågor kan du även kontakta Alexandra Gunnarsson på telefon 0768432252. Depositionsavgift för nyckel är 300 kronor.


För Engångsbiljett:

  • Kontakta Alexandra på 0768432252 eller Britt Leksell på 073314 60 99 för att få en engångskod. Du får då en kod till en låslåda där en nyckel tagg finns att låna.
  • Taggen lägger du tillbaka i lådan efter upplåsning. Glöm inte att skruva lite på siffrorna för att låsa lådan igen!
  • För att verifiera din betalning, ska du skärmdumpa betalningen och skicka bilden till antingen Alexandra eller Britt.
  • Låslådan finns vid stora ”häst” porten.

Lektioner i Färs Härads Ryttarföreninges regi

Se träningssidan på Färs Härads Ryttarförenings sida https://www.farsharadsrf.se/projekt/ eller maila till traning@farsharadsrf.se för vidare info.

Trivsel och skötsel

För oss ryttare är trivsel och träningsunderlag väsentligt och då plockar vi upp efter våra hästar överallt. Redskap finns både ute och inne. Töm kärlen i containern när det behövs. Tack!


Hinder
För användande av hinder krävs medlemskap i Färs Härads Ryttarförening. Info om hur man
löser medlemskap finns på https://www.farsharadsrf.se/om/#Section1
Bygg gärna hinder men om det är i ridhuset så måste de tas bort igen efter användning. Du
kan göra överenskommelse med andra om att plocka fram/plocka undan, men det skall ske
inom schemalagda tider, se ridhusschema. Hinder utomhus står kvar på banan men om
hindren flyttas eller banan byggs om så skall de flyttas tillbaka vid avslutad träning.

Lösa hästar/Löshoppning
Lösa hästar är inte tillåtet på anläggningen förutom vid löshoppning i ridhuset. Efter löshoppning krattar
man underlaget så att det är plant igen och redo för nästa träning.


Stängd anläggning/del av anläggning
Styrelserna i Färs Härads Ryttarförening och Färs Härads Ridhusförening kan besluta om att stänga
anläggning eller delar av denna för service, underhåll eller för förberedelser av andra aktiviteter. Detta
anslås och/eller informeras om på anläggning eller via hemsida/sociala medier för föreningarna.

Lämna ridhuset i ett skick så att du är stolt. Rent, snyggt och redo för nästa nyttjare. Töm gärna skottkärran i containern innan den blir alltför tung.


Vid kurser i ridhuset är det tillåtet för övriga att nyttja 1/3 av ridhuset. Av säkerhetsskäl uppmanar vi dock till enskild ridning utanför kurstid.


Ryttarföreningens kurstider: finns på https://www.farsharadsrf.se/kontakt/schema eller scanna QR-koden under.

Harvningsschema håller på att etableras men till dess sker harvning vis olika tider. Harvning har företräde.

Företräde Hoppning: Man tar fram hinder och plockar undan inom angiven tid. Den som tar fram är ansvarig för att hindren plockas undan.


Longering: sker när man är ensam i ridhuset eller efter överenskommelse med andra samtida nyttjare. Underlaget återställs efter longering.


Löshoppning: Bokning senast lördagen. Bokning görs genom inlägg på Facebook i Färs Härads Ridhusgrupp. Skriv önskad dag och tid.

Har du frågor eller synpunkter på schemat eller behöver något åtgärdas i ridhuset? maila till ridhus@farsharadsrf.se.

Väl mött! Styrelsen i Färs Härads Ridhusförening